Iz Ureda državne uprave smo dobili ovjereni Statut HBS-a i zapisnik sa godišnje skupštine koja je održana 18.04.2015. u Viru. HBS je sada usklađen sa novim Zakonom o udrugama i to je upisano u Registar udruga.

HBS – Skupstina 18.04.2015. Zapisnik

Statut HBS 18.04.2015