Poštovani predstavnici nacionalnih športskih saveza!

Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19  Središnji državni ured za šport poduzima radnje i priprema mjere očuvanja radnih mjesta stručnih i drugih osoba neophodnih za održivost športskih klubova registriranih kao udruge građana koji sudjeluju u redovnom sustavu natjecanja te koji su punopravni članovi vašeg nacionalnog športskog saveza, odnosno športskih saveza pojedinog športa gradske i županijske razine. Cilj prikupljanja traženih podataka je utvrditi stvaran broj stručnih i drugih osoba neophodnih za održivost športskih klubova/saveza, a odnosi se na:

radnike koji imaju važeći ugovor o radu ili su ga sklopile najkasnije do 1. ožujka 2020. godine;

– radnike koji temeljem samostalne sportske djelatnosti obavljaju stručne poslove u športu za športski klub/savez, kojima je taj posao osnovna djelatnost iz koje ostvaruju prvi dohodak te kojima trošak plaće nije financiran ili sufinanciran kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S-a i/ili drugih javnih izvora.

radnike koji imaju sklopljen ugovor o radu sa športskim klubom/savezom, kojima je taj posao osnovna djelatnost iz koje ostvaruju prvi dohodak te kojima trošak plaće nije financiran ili sufinanciran kroz redovnu realizaciju javnih potreba u športu od strane JLP(R)S-a i/ili drugih javnih izvora;

Naglašavamo kako je u interesu vaših klubova i saveza ispravno popunjavanje priloženog online obrasca koji direktno može pripomoći održivosti sustava športa u Republici Hrvatskoj u ovom teškom razdoblje s kojim se suočavamo. (online obrazac ispunjava Nacionalni savez)

Slijedom navedenog, a kako bi mogli što prije definirati sve protokole za navedene aktivnosti, molimo vas da popunite online upitnik najkasnije do 30. ožujka 2020. godine. Ovaj upitnik ispunjava Nacionalni savez”

Primili smo ovaj dopis SDUŠ-a molim, klubove da pošalju broj i imena i na kojem radnom mjestu u klubu rade njihovi zaposleni koji ispunjavaju gore navedene uvijete, rok je 30. 03. 2020. Bitno je da njihove plaće nisu financirane od strane JLP(R)S-a

U slučaju nejasnoća nazovite me slobodno na 091 223 8787. Dom sportova je zatvoren i radim od kuće.

Ivana Ruszkowski, glavna tajnica