Poštovani,

podsjećamo vas na  obvezu usklađivanja statuta udruga (klubova) s odredbama novog Zakona (članak 55.) u roku od godinu dana od njegova stupanja na snagu (tj.

najkasnije do 1. listopada 2015.) i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

U protivnom za udruge koje to ne učine, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. Zakona i

pokretanje postupka likvidacije udruge.

Ovom prilikom podsjećamo sve članove da su dužni ažurirati podatke u Registru neprofitnih organizacija.

U prilogu maila možete naći upute za potrebno izmjene statute.

Vodič za osnivanje udruge