Na MTB odboru koji se održao u Jastrebarskom proteklog vikenda, između dva prijavljena kandidata Manuela Viginija i Tomislava Lončara, izabran je novi predsjednik MTB odbora Tomislav Lončar s većinom glasova.

Izabrana je i nova MTB tehnička komisija u sastavu: Mario Pustijanac, Indira Filipović, Ante Saratlija, Danijel Subotić, Tomislav Zobec i Tomislav Nemet.

Za direktora MTB reprezentacije izabran je Dragan Sladonja.

Na sjednici su bili predstavnici 22 kluba, a uz konstruktivnu diskusiju donijeti su planovi za buduće razdoblje.

hbs-mtbodbor20161203