U prilogu se nalaze rezultati i izvještaj cestovnog sudačkog tečaja koji je održan u Krašogradu od – 27. 01. 2019., a predavači su bili UCI međunarodni suci Mladen Durlen i Ivo Rilović.