U prilogu se nalaze rezultati MTB sudačkog tečaja koji je održan u Krašogradu od 1.- 3. 02. 2019., a predavači su bili UCI međunarodni suci Robert Gelo i Dražen Oreščanin