Temeljem odluke Izvršnog odbora, obavještavam vas da je Skupština HBS-a sazvana za subotu,            18. travnja, u Viru, u 15h. U prilogu dostavljam Dnevni red te pripadajuće dokumente.
Na osnovi odluke IO HBS-a, materijali za Skupštinu klubovima će biti dostavljeni putem emaila te
objavom na službenim stranicama HBS-a. Istovremeno vas podsjećam na obavezu ispunjavanja
obrasca za imenovanje predstavnika u Skupštini, koji je dužan ispuniti i dostaviti svaki klub.
Skrećem vam pažnju na dva ključna dokumenta u prilogu – prijedlog novog Statuta HBS-a te
Pravilnika o broju glasova u Skupštini HBS-a. U pripremi je osnovna namjera bila da se većini članova
Saveza omogući osnovni glas, a zatim da se čim bolje vrednuje rad klubova. Nakon toga se prijedlozi
razrađuju u dva različita koncepta.
Prvi prijedlog („1-3-5“) više je usmjeren na jednostavnije kriterije  za stjecanje i obračun glasova. Broj
glasova definiran je s jednim osnovnim i 2-4-6 dodatnih glasova, te 2 stimulativna glasa za posebne
kategorije (žene, početnici/kadeti te organizacija NP). Naglasak ovog prijedloga je na jasnim i
jednakim kriterijima za sve članice Saveza, stimuliranju rada klubova u aktivnostima Saveza te
uklanjanju umjetnih podjela.
Drugi prijedlog („sustav bodova i liga“) ima razrađen kompleksniji sustav bodovanja rezultata koji su
zatim temelj za broj glasova. Definira tri različite lige (svaka s po deset klubova) u koje su klubovi
podijeljeni po predefiniranom i fiksnom omjeru ceste i MTB-a, te skupinu klubova samo s osnovnim
glasom. Naglasak ovog prijedloga je na bodovanju čim većeg broja parametara, podjeli na lige te na
fiksnoj podjeli između sekcija u Savezu (ceste i MTB-a).
Odlukom IO dostavljanje prijedloga na Statut i Pravilnik o broju glasova moguće je na email Saveza do
petka, 10. travnja 2015. Radi efikasnijeg rada, prihvaćat će se samo službeni prijedlozi od klubova s konkretno navedenim prijedlozima koji sa službene e-mail adrese kluba budu poslani na ured [dot] hbs [at] gmail [dot] com