Molimo zainteresirane osiguravajuće kuće da putem pošte ili e-maila dostave ponude za individualno osiguranje od nezgode za različite kategorije licenciranih osoba pri Hrvatskom biciklističkom savezu.

U priloženoj tablici navedeni su uvjeti osiguranja kakvi su minimalno potrebni za pojedine kategorije natjecatelja, rekreativaca i dužnosnika.

Za dodatne informacije kontaktirajte tajništvo Hrvatskog biciklističkog saveza na sljedeće kontakte:

Hrvatski biciklistički savez, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, tel: +385 (0)1 3012 347, e-mail: hbs [at] hbs [dot] hr

Molimo da ponude dostavite do 20. 11. 2017.  do 12 sati.

Tablica_ponuda_osiguranje 2018