Popis najboljih biciklista 2017. godine nalazi se u prilogu. Proglašenje će biti u sklopu NP ciklokros 14. 01. 2017. u Puli.

Popis najboljih biciklista u 2017. godini