U subotu 2. travnja 2016. u Premanturi je održana redovna Skupština HBS.
Izvješće Predsjednika HBS-a Martina Čotara nije bilo prihvaćeno, nakon čega mu je izglasano nepovjerenje.
Dio izvješća je prihvaćen, a o dijelu se nije raspravljalo zbog nedostatka vremena i neprisustva podnositelja.
Skupština je izabrala novi Izvršni odbor, na čelu sa novim predsjednikom Tomislavom Zadrom.

Ostali novoizabrani članovi Izvršnog odbora su: Marina Fržop, Dragan Ilioski, Tomislav Lončar, Richard
Podsednik, Bruno Valčić i Sandro Vrancich.