Obraćamo vam se s upitnikom o potrebi za osposobljavanjem biciklističkih trenera, u svrhu izrade obrazovnog plana za 2018. godinu.

U privitku ćete naći upitnik, kojeg molimo da popunite i ovjerenog vratite na mail ureda HBSa: ured [dot] hbs [at] gmail [dot] com u roku od 14 dana.

Program stručnog osposobljavanja provodit će se u suradnji Hrvatske olimpijske akademije i Hrvatskog biciklističkog saveza, sa ciljem povećanja broja biciklističkih trenera, a u skladu sa Zakonom o športu, što će posljedično klubovima i savezima omogućiti angažiranje stručnog trenera te licenciranje istog, provođenje projekata, pokretanje biciklističkih škola i puno drugih aktivnosti.

Detalje o programu i ostalim uvjetima objavit ćemo po analizi prikupljenih podataka iz ovog upitnika.

HBS-upitnik-o-obrazovnim-potrebama