Objavljujemo nove obrasce za prijavu utrka u 2016-toj godini.

HBS_obrazac_cesta_kalendar_2016

obrazac_mtb_kalendar_2016

HBS_obrazac_rekreativni_kalendar_2016

Molimo klubove da koriste ove obrasce za prijave utrka.