Poštovani članovi,

HBS objavljuje natječaj za trenera.

Od kandidata se traži da zaključno do 7. prosinca 2015. na adresu Ureda HBS-a (Trg Krešimira Ćosića 11, 10 000 Zagreb) dostave sljedeću dokumentaciju:

  1. Dokaz o stručnoj spremi (kopija diplome) Kineziološkog fakulteta;
  2. Izjava kluba – udružene članice HBS-a kojom se potvrđuje da kandidat ima iskustva u obavljanju stručnih poslova, vođenja i organiziranja treninga u trajanju od najmanje 5 godina;
  3. Izjava kandidata o znanju stranog jezika;
  4. Životopis kandidata (CV )

HBS 1.12.2015. Natjecaj za trenera