Poštovani članovi,

HBS objavljuje natječaj za trenera.

Od kandidata se traži da dokumentaciju dostave zaključno do 4. siječnja 2017. 12 sati poštom  na adresu HBS-a Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb te skenirano na email (ured [dot] hbs [at] gmail [dot] com). Molimo kandidate da pošalju potpunu dokumentaciju, a što je sve potrebno ćete naći u Pravilima o kriterijima za sufinanciranje rada trenera koja se uz Obrazac za trenere nalaze u prilogu te u Natječaju za trenera HBS-a 2017. Za sva eventualna pitanja obratite sa na ured HBS-a.

HBS natječaj za trenera 2017.

Pravila o kriterijima za sufinanciranje rada trenera

treneri obrazac 2016