Na konstituirajućoj telefonskoj sjednici 24. Studenog 2016., IO HBS-a donio odluku o raspisivanju natječaja

za organizaciju nacionalnog prvenstva u ciklokrosu.

natjecaj_ciklokros_2017