Raspisujemo ponovni natječaj za organizaciju Nacionalnih cestovnih prvenstava u 2019. uz sufinanciranje.

1. Odlučeno je da se ove godine u svrhu promocije biciklizma organizira Nacionalno prvenstvo u kriteriju.

2. Nacionalno prvenstvo na cesti i kronometru sufinacirati će se  10.000,00 kn datum održavanja je 29. – 30. 06. 2019.

3. Pistovno Nacionalno prvenstvo sufinancirati će se sa 5.000,00 kn

Organizacija utrka prema UCI i HBS pravilima

• pravovremen start i brza obrada rezultata,
• staza prema UCI pravilniku
• za kronometar staza potpuno zatvorena za promet,
• pod 1 i 2 kvalitetno reguliran promet
• pod 1 i 2 kvalitetne prometnice
• pod 2. Cestovno prvenstvo staza za: seniore 150km, juniore 130km, kadete 70km, početnike 30km; žene, 80km,
veterane 80km za sve +/- 10%
• pod 2. Kronometar prvenstvo staza za seniore 30 km, juniore 20 km, kadete 15 km početnike 10 km; sve+/- 10%

Ostavlja se mogućnost da se cestovno (i kronometar) prvenstvo održi kroz veći broj dana.

Prijava treba sadržavati:

1. Mjesto i datum održavanja utrke

2. Dužinu staza po kategorijama

3. Eventualni nagradni fond

4. Ostale podatke

Molimo zainteresirane organizatore da svoje prijave pošalju e-mailom na savez do 18. 03. 2019.