Danas 29.08.2016, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping izdao je priopćenje, te je Marku Fržopu (u rekreativnoj kategoriji Veteran od 30-39 godina) članu BK Faust Vrančić, izrečena dvogodišnja suspenzija.

Time je Marko Fržop svrstan na listu suspendiranih na stranicama saveza.

Prema Pravilniku za borbu protiv dopinga HZTA, g Fržop se ne smije natjecati na natjecanjima u organizaciji nacionalnog saveza – članak 10.12.1:
10.12.1 Zabrana sudjelovanja tijekom nepodobnosti
Nijedan sportaš ili druga osoba (uključujući prateće osoblje sportaša) kojoj se odredi razdoblje nepodobnosti ne smije tijekom tog razdoblja ni u kojem svojstvu sudjelovati na natjecanju ili u aktivnosti (osim u odobrenim programima edukacije ili rehabilitacije u borbi protiv dopinga) koje odobri ili organizira HZTA ili bilo koji nacionalni savez odnosno na natjecanjima koja odobri ili organizira bilo koja profesionalna liga ili organizator bilo kojeg međunarodnog ili nacionalnog sportskog događaja odnosno bilo koje elitne ili nacionalne sportske aktivnosti pod pokroviteljstvom vladine agencije.

Više na linku HZTA   http://www.antidoping-hzta.hr/index.php/vijesti/item/415-marku-frzopu-izrecena-dvogodisnja-suspenzija