Za lokaciju izvanredne Skupštine koja je predviđena za 19. studenog 2016., odabran je Hotel Matija Gubec, u Stubičkim Toplicama na adresi Viktora Šipeka 31.
Skupština će započeti u 11:00 sati u dvorani u prizemlju.