U nastavku ćete naći dokumente potrebne za licenciranje za 2017. godinu. Odlukom IO kategorije u 2017. su promjenjene te su vraćene na “staro” (kao do 2015.).

HBS – Licenciranje 2017 – popratni dopis

hbs_licence_2017_obrasci

Tablica za licenciranje uz obrasce

Kategorije_u_2017.

Potrebno je primjetiti da se promjenila osiguravateljska kuća, te se osiguranje plaća na račun Euroherca po uputi za licenciranje. Novost od ove godine je i tablica za licenciranje pomoću koje osiguravateljska kuća i ured HBS-a može knjižiti pristigle obrasce s prijavama i različite uplaćene iznose po članovima. Imena se u tablicu kopiraju iz pregleda licenciranih koji je u linku popratnog dopisa, te se samo ispune ostali potrebni podaci.

Tablicu za licenciranje je potrebno ispuniti za sve skupne zahtjeve za izradu licenci.

Detalje odabira novog osiguravatelja na natječaju HBS-a u nastavku:

Tablica_ponuda_SKUPNO SVI 2017.