Prema članku 1.1.2. MTB pravilnika HBS-a MTB Tehnička komisija HBS-a donijela je 31.03.2016. godine odluku o spajanju deficitarnih kategorija za sezonu 2016. i o kategorijama za koje će u sezoni 2016. postojati XCO kup.

Spajaju se sljedeće kategorije:

  • Do 7 i Do 9 (M) spajaju se u jednu kategoriju pod nazivom Do 9 (M).
  • Do 11 i Do 13 (Ž) spajaju se u jednu kategoriju pod nazivom Do 13 (Ž).
  • Mlađe kadetkinje i kadetkinje spajaju se u jednu kategoriju pod nazivom Kadetkinje.

 

Dakle, kategorije za koje se u 2016. godini formira XCO kup su: Elite (Ž), Elite (M), Juniorke, Juniori, Mlađe Juniorke, Mlađi juniori, Kadetkinje, Kadeti, Mlađi kadeti, Do 13 (Ž), Do 13 (M), Do 11 (M), Do 9 (M), Veterani A, B, C i D, Sport.

Napominjemo, prema MTB pravilniku, nakon ove odluke utrke se boduju za kup u navedenim kategorijama bez obzira na broj natjecatelja u istima na pojedinoj utrci.

Startnine natjecatelji plaćaju prema kategoriji koja im piše na licenci dok se bodovi obračunavaju prema tablici sukladno nazivu kategorije, prema MTB pravilniku HBS-a.

U narednim utrkama XCO Kupa pozivamo organizatore i suce da se pridržavaju ove odluke i MTB pravilnika po pitanju kategorija pri organizaciji kategorija i starteva na utrkama, kao i pri objavi rezultata.