Bivši predsjednik HBS-a Martin Čotar podnio je kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu protiv bivšeg tajnika HBS-a Ive Rilovića zbog brisanja podataka HBS-a. Nakon dvije godine suđenja, deset ročišta i vještačke ekspertize, postupak K-DO-560/2015 je okončan 6. rujna 2018. oslobađajućom presudom (odbijanjem optužnice) nakon što je Državno odvjetništvo odustalo od tužbe, čime je bivši tajnik oslobođen optužbe. Odluka je postala pravomoćna 6.11.2018. Troškovi parnice u većem će dijelu ići na trošak poreznih obveznika, a u manjem na teret HBS-a.