HBS je ostvario još jedan od visoko postavljenih ciljeva usmjerenih ka napretku biciklističkog sporta, napose na razvoj mladih kategorija u reprezentativnim selekcijama.

Prije 3 godine HBS je izgubio trenera za razvoj sporta financiranog od HOO-a. Novo vodstvo Saveza je uspostavilo odličnu suradnju s HOO-m te je nakon detaljne argumentacije Vijeće HOO-a prepoznalo potrebu HBS-a i dodijelilo nam trenera za razvoj biciklizma.

Izabran je kandidat s najboljim referencama, bivši biciklist, a sada trener, Ante Radić, prof. kineziologije s kojim je potpisan ugovor.