Vijeća sportske arbitraže pri HOO-a su uvažila žalbu Ive Rilovića, te će zbog pogrešaka prijavitelja-bivšeg predsjednika HBS-a Martina Čotara, pogrešnih odluka bivšeg predsjednika Stegovnog suda Vladimira Fumića i bivšeg člana stegovnog suda Denisa Špadine, HBS pretrpjeti štetu u iznosu od 16.000 kn, što je dužna platiti stranka koja je izgubila arbitražni spor. Rješenja suda možete vidjeti u prilogu

VSA 12-16

VSA 13-16