Županijski sud u Rijeci je uvažio žalbu HBS-a na prvostupanjsku presudu. Tekst presude nalazi se u prilogu.

Presuda