Marko Fržop – Veteran A (rekreativac) – BK Faust Vrančić – Stegovno vijeće za saslušanje i odlučivanje Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA), sportašu Marku Fržopu izreklo je suspenziju u trajanju od dvije (2) godine.

Nikola Smolić – doživotna suspenzija za sve funkcije HBS-a

Ivo Rilović – stegovna mjera do 31.03.2017. – zabrana vršenja funkcija u članicama Saveza (klubovima) i u tijelima Saveza – prisustvovanje u radu i/ili raspravama tijela, sudjelovanje u donošenju odluka na tijelima, predstavljanju tijela ili članica, kao i utjecanju na rad tijela i njihovih članova.

S.J.ODLUKA STEGOVNOG SUDA- S.J.