Poštovani
na inicijativu članova Stegovnog suda HBSa Nina Potočkog i Denisa Špadina saziva se:
Sjednica stegovnog suda 01/2015 koja će se održati u nedjelju 08.03.2015. u Hotelu Zlatna ribica u Brodarici sa početkom u 11h.
Sjednica će se održati na lokaciji i u terminu održavanja priprema reprezentacije u Brodarici

Predložen je sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija mandata i utvrđivanje kvoruma
2. Izbor radnih tijela Stegovnog suda
3. Definiranje budućeg načina rada Stegovnog suda
4. Rješavanje do sad pristiglih prijava (u prilogu tablica) po redosljedu dolaska
5. Prijedlozi za izmjene i dopune Stegovnog pravilnika
6. Razno

Molimo osobe koje su uključene u slučajeve da daju svoja očitovanja o tome su zahtjev primili e-mail i  poštom.

Ukoliko ne daju svoja očitovanja na kancelariju HBS-a do petka u 12h (e-mailom, poštom ili telefonski) smatrati će se da odustaju od svog prava na očitovanje i odluke će se donijeti na temlju raspoloživih činjenica.

Molimo očitovanje gospodina Ive Rilovića za slučajeve:

Slučaj 1. kao okrivljenik

BK Spalatum protiv nepoznate osobe u HBSu koja licence izrađuje preko reda.

Da li je izrađivao licence preko reda?
Da li je istina da su zahtjevi BK Marjan stali dva mjeseca kod njega u ladici a licence je izradio tek kada je
predsjednik BK Mrajan sa članom IO HBS-a Škacanom došao kod njega u ured HBSa i onda je sve bilo OK sa licencama?
Zašto nije dva dužnosnika (Kokan i Špadina) BK Marjan stavio na listu licenciranih od početka 2014 do štrajka koji je započeo?
Da li je istina da preko 70 dana nije izradio dvije licence za BK Timun iz Splita?
Da li je kod izrađivanja licenci preskakao izradu za ljude iz SD županije i radio licence preko reda?
Da li je kod izrade licenci diskriminirao ljude sa područja SD županije?

Slučaj 2 . kao okrivljenik

BK Spalatum protiv nepoznate osobe koja je u tjeku sezone promjenila kategoriju Vici Mikulandri

Zašto je izradio licencu za kategoriju Veteran A za Vicu Mikulandru kada je prešao u BK Fortica kada je on te godine
već imao Elite licencu BK Marjan a po pravilniku o licenciranju se u toku jedne godine ne smiju mijenjati kategorije?
Da li je član teh.komisije Jokić vršio na njega pritisak da prekrši pravilnik jer je on bio upoznat da se to ne smije?

Slučaj 4. kao svjedok

I.Rilović na ukazanje M. Durlena protiv Eugena Ujčića zbog  kršenja disciplinskog pravilnika i ruganja na Facebook-u

Kako zna da je pod tim Facebook profilom Eugen Ujčić?

Slučaj 7. kao okrivljenik

E. Ujčić protiv Ive Rilovića zbog sramoćenja i blaćenja D. Družete i BBK Istra bike kao i neprovođenja odluka IO i predsjednika HBSa

Da li je istina da je na skupštini HBS-a ružno govorio o D. Družeti te omalovažavao njeno 5. mjesto sa EP?
Da li je istina da je privatizirao web HBS-a i nije htio objaviti članak koji mu je naredila skupština, IO i predsjednik HBS-a?
Da li je istina da je više puta odbio izvršiti odluke IO i predsjenika saveza ?
Zašto je to učinio?

Slučaj 8. kao okrivljenik

E. Ujčić protiv Ive Rilovića zbog neizdavanja licenci u zakonskom roku i diskriminacije

Zašto nije izdavao licence MTB Istra Pazin?
Da li je izdao sve licence koje su oni uredno zatražili?
Da li je kod izrađivanja licenci preskakao izradu za ljude iz SD županije i radio licence preko reda?
Da li je kod izrade licenci diskriminirao ljude iz MTB Istra Pazin   ?

Slučaj 9. kao okrivljenik

E. Ujčić protiv Ive Rilovića zbog izdavanja sudačke licence K.Kodrnja koja nije na listi sudaca HBSa

Da li je Kristini Kodrnja izradio licencu koju ona nije platila i nije platila osiguranje za nju?
Zašto kod izdavanja licence za K.Kodrnja nije provjerio da li je ona na službenoj listi sudaca HBS-a?
Zašto ako je ona položila sudački ispit nije ažurirao listu sudaca HBS koju tajnik vodi?

Slučaj 11. i 12. kao svjedok i kao okrivljenik

Rilović protiv V.Buljana pista i obrnuti slučaj

Koje su okolnosti događaja i tko su svjedoci?

Molimo očitovanje gospodina Mladena Durlena za slučajeve:
Slučaj 4. kao svjedok

I.Rilović na ukazanje M. Durlena protiv Eugena Ujčića zbog  kršenja disciplinskog pravilnika i ruganja na facebook-u

Kako zna da iza spornog profila Eugenijus Malvazijus stoji E. Ujčić?
Na koji način se E. Ujčić rugao bivšem tajniku HBS-a?
Kako je E. Ujčić prekršio diciplinski pravilnik HBS?

Slučaj 5. kao okrivljenik

E. Ujčić protiv Mladena Durlena jer je dopustio suđenje sutkinji bez licence na UCI DH Lošinj i isplatio joj je sudačku taksu i putne troškove.

Zašto je kao gl.sudac DH Lošinj dopustio Kristini Kodrnja da sudi bez važeće licence HBS-a?
Da li joj je za to isplaćena taksa i troškovi te u kolikom iznosu?
Zašto je organizatora doveo u zabludu sa sudačkim statusom K. Kodrnje?
Da li je ona doputovala sa njim iz Zagreba i natrag?

Slučaj 11. i 12.

Rilović protiv V.Buljana pista i obrnuto

Da li je možda bio na NP na pisti i da li nam može opisati sukob?

Slučaj 15. kao svijedok

    M.Durlen kao gl.sudac protiv S.J. zbog nesportskog ponašanja i fiz.napada

Neka nam da okolnosti dugađaja gdje je bio glavni sudac

 

Molimo očitovanje gospodina Eugena Ujčića za slučajeve:
Slučaj 4. kao okrivljenik

I. Rilović na ukazanje M. Durlena protiv Eugena Ujčića zbog  kršenja disciplinskog pravilnika i ruganja na Facebook-u

Da li je on vlasnik spornog profila Eugenijus Malvazijus ?
Da li se na bilo kakav način izrugivao sa bivšim tajnikom HBS-a?
Da li je na drugi način prekršio disciplinski pravilnik HBS-a?

Slučaj 5. kao svjedok

E. Ujčić protiv Mladena Durlena jer je dopustio suđenje sutkinji bez licence na UCI DH Lošinj i isplatio joj je sudačku taksu i putne troškove.

Da li ima saznanja o tome zašto je M. Durlen dopustio suđenje K. Kodrnji bez licence?
Da li ima druga saznanja koja su važna za taj slučaj?

Slučaj 6,7,8,9 ,10 i 14.  kao svjedok

E. Ujčić protiv Kristine Kodrnje jer je sudila bez licence i naplatila taksu i putne troškove
E. Ujčić protiv Ive Rilovića zbog sramoćenja i blačenja D. Družete i BBK Istra bike kao i neprovođenja odluka IO i predsjednika HBSa
E. Ujčić protiv Ive Rilovića zbog neizdavanja licenci u zakonskom roku i diskriminacije
E. Ujčić protiv Ive Rilovića zbog izdavanja sudačke licence K.Kodrnja koja nije na listi sudaca HBSa
E. Ujčić protiv Kristine Kodrnja koja je sudila XCO Croatia kup Vodice iako je znala da nije na listi sudaca HBSa
E.Ujčić protiv Kristine Kodrnja jer sudi a nije na listi sudaca HBSa

Da li ima saznanja o tim slučajevima?

Molimo očitovanje gospođe Kristina Kodrnja za slučajeve:

Slučaj 6. kao okrivljenica

E. Ujčić protiv Kristine Kodrnje jer je sudila bez licence i naplatila taksu i putne troškove

Da li je na utrci DH Lošinj imala važeću sudačku  licencu HBS-a ?
Da li je platila taksu za licencu HBS-a i osiguranje?
Da li je na DH Lošinj bila u funkciji sl.osobe- suca i tko je na tu funkciju imenovao?
Da li joj je isplaćena sudačka taksa i putni troškovi za DH LOšinj i u koliko joj je isplaćeno?
Da li je polagala ispit za MTB suca i kada?
Kada je podnijela zahtjev za izdavanje licence suca, kome i kad joj je licenca izdana?

Slučaj 10. i 14 kao okrivljenica

E. Ujčić protiv Kristine Kodrnja koja je sudila XCO Croatia kup Vodice iako je znala da nije na listi sudaca HBS-a
E.Ujčić protiv Kristine Kodrnja jer sudi a nije na listi sudaca HBS-a

Da li je dobila važeću sudačku licencu za 2014. i kojeg datuma?
Kada je položila tečaj za MTB suca HBS-a i  gdje?

Molimo očitovanje gospodina Veljka Buljana za slijedeće slučajeve:
Slučaj 3. kao svjedok

BK Dinamo izvanredno ukidanje suspenzije Smoliću

Neka nam objasni na osnovu kojih činjenica BK Dinamo traži ukidanje suspenzije Smoliću?

Slučaj 10. i 11. kao okrivljenik i svjedok

Rilović protiv V. Buljana pista i obrnuto

Neka nam objasni okolnosti događaja i moguće svjedoke?

Slučaj 13. kao svjedok

BK Dinamo po ZOUP traži usvajanje njihovog zahtjeva

Neka nam objasni kronologiju događaja i na osnovu čega traži usvajanje ?

Molimo očitovanje gospodina Martin Čotara kao predsjednika HBS-a i IO HBS-a za slijedeći slučaj: 

Slučaj 7. kao svjedok

E. Ujčić protiv Ive Rilovića zbog sramoćenja i blaćenja D. Družete i BBK Istra bike kao i neprovođenja odluka IO i predsjednika HBS-a

Da li je IO donio odluku i naredio njeno izvršenje vezano za objavu vijesti o D.Družeti na stranici HBS-a?
Da li je skupština HBS-a donijela istu odluku?
Da li je I. Rilović naređeno da odluke izvrši?
Da li je I. Rilović to izvršio?
Da li je I. Rilović i u drugim slučajevima kao tajnik HBS-a odbivao izvršiti odluke IO i predsjednika?
Koji su to slučajevi?
Da li se javno hvalio neizvršavanjem odluka IO i  predsjednika HBS-a ?
Molimo očitovanje roditelja/staratelja S. J. za slijedeći slučaj:

Slučaj 15. kao okrivljenik

M.Durlen kao gl.sudac protiv S. J. zbog nesportskog ponašanja i fiz.napada

Koje su okolnosti spornog događaja?
Da li se S. J. i inače tako ponaša i što su poduzeli ako da?
Što predlažu kao odgojnu mjeru?