Adresa: Riječani 82, 33515 Orahovica
e-mail: bklood [dot] orahovica [at] gmail [dot] com
Tel.:
Predsjednik: Mario Vida
Web: www.bklood-orahovica.hr