Popratni dopis za licenciranje 2015. sa primjerima

Uvjeti osiguranja licenciranih vozača pri HBS-u za 2014. godinu
Uvjeti osiguranja licenciranih vozača pri HBS-u za 2013. godinu 
Uvjeti osiguranja licenciranih vozača pri HBS-u za 2012. godinu
Polica osiguranja licenciranih vozača pri HBS-u za 2010. godinu
Postupak kod izdavanja jednodnevnih licenci.
Takse za članarine klubova i izdavanje licenci
Žiro račun HBS
Takse za suđenje utrka u Kalendaru