KLUBOVI LIGE – BROJ GLASOVA 2016.

Pravilnik za rekreativna biciklisticka dogadjanja 12.10.2015……… NOVO!!!

Statut HBS 18.04.2015 …….Novo!!!     
Poslovnik o radu Skupštine
Poslovnik o radu Cestovnog odbora
Poslovnik o radu MTB odbora
Ustroj HBS-a – skica
Pravilnik o licenciranju
Pravilnik o članstvu klubova
 
MTB pravilnik 
 Pravilnik o glasovima 18.04.2015.
Stegovni pravilnik
Pravilnik o radu Tehničke komisije
Pravilnik o radu Cestovne sudačke komisije
Pravilnik o radu Stručnog tijela za razvoj biciklizma HBS
Pravilnik o nastupima na utrkama stranih državljana licenciranih za klubove članove HBS
Pravilnik o kategorizaciji sportaša pri HOO-u
Kategorizacija sportaša pri HOO-u za biciklizam
Minimalni nagradni fond na cestovnim Kup utrkama